Friday, 9 November 2012

Uji Kefahaman Kamu

A. Uji Istilah
Tulis jawapan yang betul bagi setiap pernyataan berikut.
  1. Haiwan yang mempunyai sisik keras. (                                )
  2. Haiwan kecil yang mengeluarkan bau busuk.(                           )
  3. Haiwan yang kelihatan seperti cacing tetapi mempunyai kaki yang banyak.       (                               )
  4. Bahagian tajam pada sesetengah haiwan yang digunakan untuk mengeluarkan bisa.   (                               )
  5. Menggulungkan badan dan menjadi busuk.    (                           )